Chakrasystemet

 

Lär dig mer om våra sju chakror, först enligt den indisk/hinduiska traditionen och därefter enligt den engelsk mediumistiska. Skrolla ner om du vill läsa den senare.

Livskraften som rör sig genom chakrorna väcker energi som ger en ny medvetenhet om vilka vi är och hur vi handskas med världen. Genom att förstå hur det urgamla chakrasystemet fungerar kan man göra det bästa av sin fysiska, mentala och andliga energi.

Man kan inte se sina chakror så som man ser kroppen. Chakrorna driver på kundalini mot högre medvetenhet.

Yogamästaren B K S Iyengar beskriver chakrorna på följande sätt: ”Liksom antenner fångar upp radiovå- gor och omvandlar dem till ljud genom mottagare, fångar chakrorna upp kosmiska vibrationer och sprider dem genom kroppen.”

Varje chakra är en pinne på vår egen personliga evolutionsstege, som står i samklang med en frekvens av livsenergi som vi lär oss att bemästra och integrera på vår väg till helhet. I varje chakra lär vi oss att bemästra en unik aspekt av livet och den mänskliga erfarenheten så att vi kan leva och fungera fritt på den nivån och möjliggöra energin att stiga upp ett pinnhål. Varje chakra skänker unika gåvor och förmågor och även utmaningar, dilemman och krav för vårt funktionella och relationsmässiga deltagande i livet.

Chakrorna enligt den indisk/hinduiska traditionen.

Varje chakra har olika andliga kvalitéer som är eviga och aldrig kan förstöras.

Genom meditationen förstärkar vi dessa kvalitéer inom oss.
Nedan ges en kort beskrivning av varje chakra.

Mooladhara Chakra - Baschakrat - Röd:

oskuldsfullhet, visdom, spontanitet

Det första chakrat är beläget under korsbenet där Kundalini finns. Den viktigaste kvalitén i detta chakra är oskuldsfullhet. Genom oskuldsfullheten kan vi uppleva ren barnslig glädje, fri från begränsningar som fördomar och invanda föreställningar. Oskuldsfullheten ger oss värdighet, balans och en stark känsla av riktning och mening i livet. Den är ingenting annat än enkelhet, renhet och glädje.

Kvalitén i detta chakra är också den inre visdom som alltid finns hos små barn och som ibland kan grumlas under livets gång och av vårt moderna sätt att leva. Men oskuldsfullheten är en kvalité som aldrig kan förstöras. Den finns evigt inom oss i väntan på att få komma till uttryck i form av ren och obesudlad glädje när Kundalini stiger.

Swadishthana Chakra - sakralchakrat - Orange:

kreativitet, uppmärksamhet, kunskap

Det andra chakrat står för kreativitet, ren uppmärksamhet och ren kunskap. Detta chakra ger oss kontakt med vår inre källa av inspiration och gör det möjligt för oss att uppleva skönheten omkring oss. Den rena kunskapen i detta chakra är inte mental, utan det handlar om en direkt upplevelse av verkligheten. Vi kan känna den som en sval bris i handflatorna eller som stickningar i våra fingrar som tyder på subtila blockeringar. Ytterligare en kvalité i Swadisthan-chakrat är koncentrationsförmåga och fast uppmärksamhet.

Fysiskt tar Swadisthan-chakrat hand om lever, njurarna och den lägre delen av magen. När vi tänker för mycket töms chakrat på energi. Sjukdomar som diabetes eller blodcancer kan drabba oss när chakrat är helt ur balans.

Nabhi Chakra - Solarplexuschakrat - Gul:

generositet, tillfredsställelse, rättfärdighet, balans

Tredje chakrat ger oss generositet och en känsla av fullkomlig tillfredsställelse och belåtenhet. Den viktigaste kvalitén på chakrats vänstra sida är inre frid – genom att balansera detta chakra kan man lösgöra spänningar och stress. Chakrats högra sida tar hand om levern, som är det organ som styr vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

När Nabhi-chakrat blir upplyst av Kundalini ger det oss kraften att komma vidare i vår andliga utveckling, det ger oss balans i tillvaron, rättfärdighet och en inre känsla av moral.

Tomrummet - att vara sin egen mästare (guru)

Andra och tredje chakrat omringas av Tomrummet som står för principen att vara sin egen mästare eller guru. I en del andliga traditioner liknas detta område vid ett ”illusionernas hav” som man måste ta sig över med hjälp av en andlig guide. När Kundalini är uppväckt och passerar genom Tomrummet etableras denna mästarprincip inom oss själva. I Sahaja Yoga blir man alltså, som Shri Mataji säger, sin egen guru, sin egen andliga guide, eftersom man på fingertopparna kan känna sina subtila problem och har möjlighet att bota dem med hjälp av ens egen Kundalini.

När Tomrummet blir upplyst av Kundalini hjälper det oss också att göra oss av med dåliga vanor, lättja, bekvämlighet, materialism, beroenden och annat som gör oss ofria på ett eller annat sätt: vi blir vår egen mästare.

Något som kan skada Tomrummet svårt är falska ”gurur” som är mer intresserade av makt och pengar än av andlig utveckling. Men efter Självupplysningen kan allt återställas i sitt ursprungliga skick med hjälp av Kundalinis renande kraft i meditationen.

Anahata Chakra - Hjärtchakrat - Grön:

Anden, kärlek, trygghet, ansvar

I fjärde chakrat bor Anden, vårt sanna Jag. Anden är evigt ren och påverkas inte av något utifrån. Man kan jämföra den med en strålande diamant som finns inom oss och som bevittnar alla våra handlingar.

Efter Självupplysningen kommer vår uppmärksamhet för första gången i kontakt med vår Ande och vi blir gradvis medvetna om den. Vi blir av med de felaktiga identifikationer vi har med egot eller inlärda föreställningar, och börjar istället identifiera oss alltmer med Anden, som är vår sanna natur.

På det fysiska planet tar detta chakra hand om hjärtat och lungorna. Obalans i chakrat kan leda till astma eller hjärtproblem av olika slag.

Andra kvalitéer i hjärtchakrat är medkänsla och kärlek, och det ger oss också en känsla av ansvar och rent beteende gentemot andra. Mitten av hjärtchakrat, som är beläget innanför bröstbenet, står för trygghet och tillit. När hjärtchakrat är helt upplyst av Kundalini försvinner alla bekymmer, all rädsla och alla tvivel.

Vishuddi Chakra - Halschakrat - Blå:

diplomati, respekt, lekfullt vittne, att vara ett med allt

Femte chakrat står för diplomati och rena relationer till andra. Kvalitén att kunna vara ett lekfullt vittne till livets skådespel finns också där. När chakrat öppnats av Kundalini befrias vi från alla skuldkänslor och samvetskval, och vi börjar tala på ett vänligt och medkännande sätt. Tendenser att dominera andra eller att känna sig dominerad av andra försvinner, liksom avundsjuka och känslor av överlägsenhet eller underlägsenhet.

Vishuddhi är också det chakra som kopplar oss till helheten. Det gör så att vi kan känna oss som ett med andra och inse att vi alla är en del av helheten.

Agnya Chakra - Tredjeögats chakra - Indigo:

förlåtelse, medkänsla

Sjätte chakrat står för förlåtelse och medkänsla. Med förlåtelse menas förmågan att släppa taget om ilska, hat och bitterhet och att i ödmjukhet upptäcka Andens generositet och ädelhet. Agnya-chakrat är den kraft som befriar oss från vårt ego och våra fördomar, vanor, rasistiska idéer och felaktiga identifikationer. Det är den trånga porten som öppnar vägen för vårt medvetande att stiga till dess slutgiltiga destination, det sjunde chakrat.

Agnya-chakrat blockeras om vi är alltför upptagna av oss själva, och om vi använder synen på fel sätt, såsom att hela tiden titta hit och dit, att titta på sådant som inte är rent och oskuldsfullt. Att titta på himlen, på jorden och naturen kan hjälpa till att rena chakrat.

Sahasrara Chakra - Vit, violett:

integrering, absolut medvetande

Sjunde chakrat integrerar alla andra chakror med deras respektive kvalitéer. Det är den sista milstolpen i det mänskliga medvetandets utveckling. I dag befinner vi oss på den nivå som motsvarar detta chakra. Vårt medvetande kan därför lätt nå denna nya dimension där vi kan uppfatta och förstå bortom det begränsade rummet av tankar, begrepp och föreställningar.

Sahasrara-chakrat står för detta absoluta medvetande, det direkta, absoluta uppfattandet av Verkligheten genom centrala nervsystemet. Det är just detta vi uppnår genom Självupplysningen, Kundalinis spontana uppvaknande.

 Informationen hämtad från:

© Sahaja Yoga Sweden           http://www.sahajayoga.se/

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chakran enligt den engelsk mediumistiska traditionen 

1. Rotchakrat

Finns beläget vid genitalierna.

FärgRöd
Stimulerar sinne: Luktsinnet
Kroppsdel: Ben och fötter
Element: Jord
Välmående chakra skänker: Framgång - Motsatt: Misslyckande

Rotchakrat är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med detta chakra får oss att stå stadigt på jorden, resonera realistiskt och känna oss jordade och trygga. Vi upplever framgång i konkreta ändamål, såsom i arbete, ekonomi och bostad. Om chakrat är hämmat kan vi uppleva otrygghet och utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid karriär och materiella ting. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. rotchakrats obalans är åderbråck, hemorrojder, ändtarmsproblem och ländsmärtor.

2. Navelchakrat - Sakralchakrat

Finns beläget en bit nedanför naveln.

FärgOrange
Stimulerar sinne: Smaken
Kroppsdel: Bäcken, ben och fötter
Element: Vatten
Välmående chakra skänker: Lugn - Motsatt: Vrede

Sakralchakrat har nära förbindelse med vår sexualitet och vår kontroll över lustkänslor. Härifrån uppstår känslor som livsglädje, passion, spontanitet, men även ilska. Vi balanserar vårt sakralchakra genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelser utifrån. God kontakt med sakralchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust. Ett hämmat sakralchakra kan leda till sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Den som fått blockeringar i detta chakra får ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor, så vill man ha det över andra. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. sakralchakrats obalans är menstruationsproblem, vaginala infektioner, barnlöshet, tumörer och cellförändringar i könsorganen, impotens, prostataproblem, könssjukdomar, ländryggssmärtor, blås- och urinvägsinfektioner.

3. Solarplexuschakrat

Finns beläget just vid solarplexus, mellangärdet.
FärgGul
Stimulerar sinne: Synen
Kroppsdel: Mellangärde
Element: Eld
Välmående chakra skänker: Kärlek - Motsatt: Rädsla

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra. Här uppstår känslan av att vara sitt eget livs herre, att man har kontroll över sig själv och det som händer.Vi balanserar vårt solarplexus genom att tro på oss själva, känna självrespekt och självtillit. God kontakt med solarplexuschakrat ger oss god kontakt med våra känslor. Här uppstår känslor som förälskelse och kärlek som behöver gensvar.Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man har svårt att acceptera sina känslor, eller förlorar kontakten med dem helt vilket i sin tur leder till bristande självkännedom. Självförtroendet sjunker och självföraktet ökar. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.

Den som fått blockeringar i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor. 
Det är alltid någon annan som bär skulden till individens misär - och själv står han/hon handfallen.

Solar plexus står även i nära förbindelse med vårt immunförsvar. Ett hämmat chakra gör oss mer mottaglig för allehanda sjukdomar.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. solar plexuschakrats obalans är gikt, magsår, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, inflammationer och cancer i bukspottskörteln, njurproblem, leverproblem, gallsten, förstoppning, anorexi, bulimi, illamående magbesvär.   

4. Hjärtchakrat

Finns beläget i bröstbenets mitt.
FärgGrön eller Rosa
Stimulerar sinne: Känseln
Kroppsdel: Bröst, armar, händer och skuldror
Element: Luft
Välmående chakra skänker: Glädje - Motsatt: Sorg

Hjärtchakrat är centrum för känslor som tillit, accepterande, förlåtelse, fred, glädje, men även lidande och sorg. Här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, den kärlek som man kan hysa för andra människor, djur och natur. Denna kärlek kräver inget gensvar.

Vi balanserar vårt hjärtchakra genom att känna omtanke för andra, samt kunna ta emot och ge kärlek osjälviskt. För att kunna hysa denna kärlek, måste man kunna älska sig själv. Du älskar, accepterar och förlåter inte bara andra utan även dig själv. God kontakt med hjärtchakrat ger oss förmågan att älska villkorslöst, att glädjas och se hopp i livet. Här uppstår dessutom en helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.Ett hämmat hjärtchakra kan göra oss oemottaglig för kärlek. Oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. Om vårt inre är svultet på kärlek så känner vi rädsla som i sin tur kan leda till ångest och ilska. Kärlekens motpol är just rädsla.Den som fått blockeringar i detta chakra kan lätt bli deprimerad, fastnar i självömkan och kan inte se någon mening med livet.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. hjärtchakrats obalans är hjärtinfarkt, astma, allergier, lungproblem, bronkit, lunginflammation samt problem i överryggen och skuldergördeln.

5. Halschakrat

Finns beläget vid halsgropen.
FärgBlå
Stimulerar sinne: Hörseln
Kroppsdel: Nacke, hals, mun och käke
Element: Eter
Välmående chakra skänker: Frihet - Motsatt: Förträngning 

Halschakrat är centrum för vår förmåga att lyssna och uttrycka oss. Detta center påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt. Vi balanserar vårt halschakra genom att väcka vår vilje- och skaparkraft, samt genom att förstå orsak och verkan, att vi är ansvariga för våra handlingar och deras konsekvenser. Det är halschakrat som avgör om känslan eller förnuftet skall komma till uttryck.God kontakt med halschakrat gör att vi kan kommunicera med andra människor, bli förstådda, samt förstå. Vi är kreativa och använder oss av den förmågan.Ett hämmat halschakra kan motarbeta vår kommunikationsförmåga. Vi blir inte förstådda och kan inte förstå varför. Detta kan leda till att man inte vill kommunicera alls, eller babblar på utan innehåll. Den som fått blockeringar i detta chakra har svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. halschakrats obalans är halsont, tandköttsproblem, nackspärr, halsinfektioner, huvudvärk och problem med ämnesomsättningen.

6. Pannchakrat/Tredje ögat

Finns beläget mitt i pannan.
FärgIndigoblå
Stimulerar sinne: Intuitionen
Kroppsdel: Huvud och ögon
Välmående chakra skänker: Lättnad - Motsatt: svårmod 

Pannchakrat är centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål.

Vi balanserar vårt pannchakra genom att våga se in i oss själva, lita på våra intryck och vår intuition. God kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det “andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält. Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.

Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Blockeringarna leder i regel till tungsinne. Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. pannchakrats obalans är hjärntumörer, blindhet, migrän, nervositet, melankoli, schizofreni, inlärningsproblem och neurologiska sjukdomar.

7. Kronchakrat

Finns beläget på hjässans topp, fontanellen.
FärgLila
Välmående chakra skänker: Lättnad - Motsatt: Svårmod 

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet, att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat.Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. De flesta magiker inser vikten av att vårda sina chakran för att öka energiflödet i kronchakrat.Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. kronchakrats obalans är sjukdomar i nervsystemet, förlamningar och benmärgssjukdomar.

Informationen hämtad från:

http://www.lightsoul.se/

Dela den här sidan