KontraindikationerMassage bör undvikas vid:

¤ Akuta inflammationer
¤ Färska frakturer
¤ Benskörhet
¤ Feber och infektion
¤ Akuta skador
¤ Diskbråck
¤ Akut trauma mot kotpelare
¤ Skelettinfektion
¤ Tumör i kotpelaren, primär och sekundär


Försiktighet bör iakttas vid:

¤ Hjärt och kärlsjukdomar
¤ Högt blodtryck
¤ Blåmärkern, brännskador, hudinfektioner och öppna sår
¤ Graviditet


Rådfråga alltid en läkare om du känner dig osäker.


Taktil Stimulering, som är en mjuk beröringsmetod, kan i vissa av ovanstående fall vara ett alternativ till massage.

Dela den här sidan