Soul Body Fusion


"Each of us has a beautiful soul, but many of us are often unable to fully integrate it into the physical body. We live our lives virtually with the handbrake on and are unable to attract the health, wealth and wellbeing that are our birthright."


Jonette Crawley-

Founder of Soul Body Fusion-

Internationally known spiritual teacher, author and shaman




"Känner du ibland att din kropp och själ inte är synkade?

Känner du dig mindre närvarande?

Vet du att du borde ha mer vitalitet och energi, men inte hur du kan uppnå det?

Din själ är din koppling till den universella källan, dess energi och kraft. När kropp och själ är osynkade kan du inte vara den fullkomliga människa du är ämnad att vara.

Många av oss är i strid med oss själva, snubblar fram utan vår andes fulla kraft och närvaro. Livets trauman, övergrepp och besvikelser kan få kroppens och själens energifrekvenser att vara osynkroniserade.


Soul Body Fusion är en enkel, säker och snabb process som återjusterar kroppen på cellnivå med högsta möjliga ljus den kan hålla. Förändringarna är permanenta och aldrig sinande. Kan du föreställa dig hur det kommer att kännas att ha frekvensen av Din själ och Din kropp helt permanent sammanfogade, så som de är tänkta att vara?"


Jonette Crawley

Översatt från engelska




Jag är Soul Body Fusion certified practitioner och när du bokar en session hos mig kan du göra det på min mottagning eller på länk via zoom om det inte passar med besök. I båda fallen sker sessionen sittande.  En session ta ca 30 minuter. Det rekommenderas att du får två sessioner till inom loppet av några veckor, tre sessioner allt som allt och därefter när du känner behov av det.


Vanliga upplevelser under sessionen är:


*Energier, energivågor

*Pirrningar, mickrobubblor (sk. champagnehealing)

*Hetta/värme

*Tryck över hjärtat, illamående och obehag kan även förekomma men är övergående

*Välbefinnande, frid, glädje, lycksalighet


Fusionen bör ge dig ökad öppenhet på det fysiska, emotionella och andliga planet och stabilitet att stå i Din egen kraft.