"Det finns en läkande kraft som överskrider begränsningarna i människans förmåga och fantasi""For the last four hundred years, an unstated assumption of science is that human intention cannot affect what we call 'physical reality.' Our experimental research of the past decade shows that, for today's world and under the right conditions, this assumption is no longer correct. We humans are much more than we think we are and Psychoenergetic Science continues to expand the proof of it."

 -William A.Tiller (1929-2022). Fd. Professor emeritus Stanford University

Reconnective Healing är en kraftfull healingfrekvens bestående av ljus och vibrationer (bärare av information) som skapar balans. Vissa forskare anser att denna energifrekvens inte varit tillgänglig tidigare och enligt grundaren Eric Pearl hämtar den sin kraft ifrån och återkopplar till universums och jordens energilinjer. Reconnective Healing verkar i och via vårt energifält och ges utan fysisk beröring, den går bortom traditionella healingtekniker och är ett allomfattande spectrum av frekvenser. Healingen påverkar den fysiska, mentala, känslomässiga och andliga nivån hos mottagaren och verkar för en återgång till ett optimalt tillstånd av balans. Resultatet av en healingsession är alltid unikt för var och en.

Metoden är föremål för seriös forskning och det finns en bok som visar på resultat av den forskning som bedrivits. Bokens titel är "Science Confirms Reconnective Healing" och den är skriven av av Konstantin Korotkov, professor vid universitetet i St. Petersburg, Gary E Schwartz, professor vid universitetet i Arizona liksom William A.Tiller (1929-2022), fd. professor emeritus vid Stanford universitet samt Dr. Eric Pearl.


Intervju med Eric Pearl i Dr. Oz show 2013 nedan.


https://fb.watch/sdF3QxUkP1/

Observera att Healingen aldrig bör/får ersätta läkarbesök och dess rekommenderade behandling vid misstanke/kännedom om någon form av fysisk eller psykisk sjukdom. Inga garantier kan heller ges för hur energin verkar för just dig.


Dr. Eric Pearl säger:
Om du har tur kommer ditt helande i den form du förväntat dig; om du har verklig tur kommer ditt helande i en form du inte ens har kunnat tänka dig, en form som Universum har tänkt ut speciellt för dig." Så var gärna förväntansfull utan att förvänta dig något speciellt. Var närvarande och uppmärksam på fysiska förnimmelser i kroppen och runt om dig under sessionen. Var trygg i förvissningen om att det absolut bästa för dig just nu – är det som sker.


 


Dr. Eric Pearl är grundaren av Reconnective Healing och mycket forskning utförs kring hans uppmärksammade healingresultat.

Om Reconnective Healing

Dela den här sidan